DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Szkoła Podstawowa Nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

ul. Św. M. Kolbe 30 96-100 Skierniewice


tel./fax: 46 833-10-27

e-mail: sp7@sp7skierniewice.pl

http://www.sp7skierniewice.pl