Pamiętamy

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego objęła opieką miejsce pamięci na
7 listopada 2021
1 59 60 61